Chegadas aeroporto Faro

Bruxelas Charleroi - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR2941 11:05 18:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6312 16:45 18:15 Qa

Bruxelas Zaventem - Faro

Voo Partida Chegada Dias
SN3801 09:20 10:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
HV9007 07:10 09:05 Sg, Sx, Sa

Sofia - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U29004 20:30 19:08 Sg

Aarhus - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR9401 19:15 22:05 Te

Copenhaga Kastrup - Faro

Voo Partida Chegada Dias
SK2823 15:05 17:55 Do, Sg, Qa, Sa
FR5146 19:55 22:50 Qi, Sx

Bordéus-Mérignac - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U21871 06:25 07:20 Sg
FR5099 06:50 07:50 Sg, Te, Qa

Lyon - Faro

Voo Partida Chegada Dias
V72098 20:10 21:40 Qi

Marselha - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5795 16:50 18:10 Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa

Nantes - Faro

Voo Partida Chegada Dias
V72220 07:40 16:10 Do, Sg, Te, Qi, Sx
QS2062 15:50 16:52 Sa
TO7828 07:25 08:40 Sg, Te
V79550 14:45 15:38 Qi

Charles de Gaulle - Faro

Voo Partida Chegada Dias
QS2404 06:50 08:31 Sg
U24599 07:00 08:40 Sg

Paris-Orly - Faro

Voo Partida Chegada Dias
HV7678 14:10 15:30 Do, Sg, Te, Sx, Sa
TO7678 14:10 15:30 Do, Sg, Te
U24883 15:40 07:30 Do, Sg, Te
HV7672 09:45 11:05 Do, Sg, Te, Qa
HV7680 21:15 22:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TO7680 21:15 22:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TO7672 10:15 10:40 Te
KK7674 11:00 12:55 Sx
HV7674 11:00 12:55 Sx
HV7670 06:30 08:10 Sx
U24885 06:50 08:20 Sx
TO7674 11:00 12:55 Sx

Tolosa - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR1755 21:55 23:00 Do, Sg, Qa, Qi
V72880 06:15 07:20 Sg
TP8317 06:15 07:20 Sg

Birmingham - Faro

Voo Partida Chegada Dias
AA8057 08:30 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LS1221 06:45 09:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR2911 18:35 18:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR3711 20:35 23:30 Sx, Sa

Bournemouth - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR3944 10:55 16:30 Do, Sg, Te

Bristol - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS1821 06:15 09:35 Do, Sx
U22871 13:00 15:55 Qa
U22873 18:55 21:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
X3824 13:35 19:32 Do
FR4147 16:55 11:45 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
U27508 10:10 12:45 Sx

East Midlands - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS685 07:40 10:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR1766 09:35 09:45 Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa
FR1956 17:30 20:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx
X37184 07:00 09:50 Te
X37402 06:00 08:50 Sx
BY7402 06:00 08:50 Sx

Leeds Bradford - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS251 07:45 11:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR2503 06:50 09:50 Qa, Sa
LS247 15:05 19:25 Do

Liverpool - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR4031 10:25 13:20 Do, Te, Qa

Londres City - Faro

Voo Partida Chegada Dias
BA8481 13:40 15:40 Do, Sg

Londres Gatwick - Faro

Voo Partida Chegada Dias
W95731 17:40 20:40 Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa
BA2696 16:55 19:45 Do, Sa
BA2854 16:50 19:40 Qa, Sx
BA2692 08:00 11:00 Te, Qi, Sx
BA2846 08:00 10:55 Do, Sg, Qa, Qi
W95735 09:00 12:00 Do
BA2850 14:35 17:30 Sa
BA2694 08:20 11:20 Sg
BA2852 13:25 16:20 Te, Qi
BY5434 07:25 10:15 Qi

Londres Luton - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U22455 17:10 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5767 17:35 17:50 Te, Sx, Sa
U22451 06:40 09:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
U22453 13:25 15:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
U29004 19:15 19:08 Sg

Londres Southend - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U27512 19:55 22:50 Qa, Qi

Londres Stansted - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR9282 15:45 21:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5785 06:40 16:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LS1439 08:15 11:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9142 09:15 19:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Manchester - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS875 06:45 09:50 Do, Sg, Qa, Qi, Sx
FR4088 17:30 17:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LS873 16:40 19:05 Do, Sa
FR4052 10:30 08:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
X32750 06:00 19:20 Do, Sg
U27502 18:50 21:45 Sg
FR9130 20:35 23:30 Te, Qi, Sa
X32446 06:05 09:10 Sx

Newcastle - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS597 06:45 10:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR2342 16:35 19:45 Sa

Newquay Cornwall - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR9226 18:55 21:20 Do, Qa

Southampton - Faro

Voo Partida Chegada Dias
BA2927 14:50 17:50 Sa

Durham Tees Valley - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR3519 10:40 13:45 Sa

Londres Heathrow - Faro

Voo Partida Chegada Dias
BA506 10:10 14:50 Te
BA510 10:10 14:40 Sa
AA7055 11:50 16:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA594 15:05 16:55 Do, Sa
BA508 16:10 18:10 Do, Sg, Qi, Sx, Sa
QR9768 16:10 18:10 Do, Sg, Qi, Sx, Sa
AA8057 22:25 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AY508 15:15 10:35 Sg

Amesterdão - Faro

Voo Partida Chegada Dias
HV5355 05:15 07:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
QI5355 06:25 08:35 Do
KL2667 06:25 08:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
DL7487 15:10 19:30 Qa
DL7484 06:45 19:30 Qa
DL7489 06:20 19:05 Te
HV5357 05:00 07:10 Do, Qi, Sx, Sa
KL2669 05:00 07:10 Do, Qi, Sx, Sa
U27963 07:00 09:15 Do, Qi
HV5359 17:10 19:30 Qi
KL2551 17:10 19:30 Qi
DL7496 06:20 09:10 Te, Qa, Qi
HV5361 05:00 07:10 Sg, Te, Sx, Sa
KL2639 05:00 07:10 Sg, Te, Sx, Sa
KL2561 06:55 09:10 Te, Qa
HV5353 06:55 09:10 Te, Qa
QI5353 07:00 09:10 Qa
QI5359 17:20 19:30 Qi

Eindhoven - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5769 10:40 22:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
HV6607 15:20 18:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Maastricht - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U29043 11:30 19:27 Qi

Roterdão - Faro

Voo Partida Chegada Dias
HV6093 18:25 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa
HV6091 07:45 09:45 Do, Sg, Qa, Sa
HV5203 16:00 09:50 Qi, Sx
RE5203 07:50 09:50 Qi, Sx

Cork - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5779 09:05 15:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EI896 19:45 22:20 Qa, Qi
EI894 10:55 13:30 Qa, Qi, Sx

Dublin - Faro

Voo Partida Chegada Dias
EI494 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR7132 19:50 22:45 Te, Qa, Sa
AA8091 19:15 22:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR7030 06:25 09:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EI492 07:35 10:40 Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8092 07:35 10:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EI498 19:15 22:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8065 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8082 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8083 08:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx
FR7032 10:25 21:35 Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8021 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8057 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8109 11:45 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EI496 17:15 20:20 Do, Sa
FR7034 20:30 23:30 Sg, Te, Qa, Qi, Sx

Shannon - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR2303 18:20 21:05 Te, Sx, Sa

Bari - Faro

Voo Partida Chegada Dias
DL7489 22:20 19:05 Te

Catânia - Faro

Voo Partida Chegada Dias
U29043 20:25 19:27 Qi

Milão-Bergamo - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5139 08:30 12:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Verona - Faro

Voo Partida Chegada Dias
DL7489 09:05 19:05 Te

Belfast - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS305 07:10 10:20 Do
U23043 10:40 09:00 Sx, Sa
U23045 16:30 19:40 Qi
U23041 06:10 09:10 Sg, Qa
FR9560 12:55 12:25 Sg, Qi

Oslo Gardermoen - Faro

Voo Partida Chegada Dias
DY1820 07:35 10:45 Do

Viena - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR727 07:15 09:50 Sa
QS4402 08:50 13:13 Qi

Varsóvia-Modlin - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR4555 19:35 22:45 Do, Qi

Porto Francisco Sá Carneiro - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5486 12:25 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5452 07:20 09:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9498 21:50 23:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Lisboa Portela - Faro

Voo Partida Chegada Dias
AD7300 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LG1979 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH6966 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AD7489 12:00 13:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1907 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
S48421 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UA6874 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EK4785 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1909 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH6974 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LG1975 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
S48449 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EK4787 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AD7244 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UA6889 12:00 13:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
JD5408 09:50 10:25 Sa
AC2654 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BT5344 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH6940 12:00 13:05 Do
BT5289 23:05 23:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
EK4790 09:40 10:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AC2710 09:50 10:25 Sa
TP1905 12:00 13:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AC2647 12:00 13:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1903 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AD7286 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH6936 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
S48443 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TK8140 16:35 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Aberdeen - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR9222 18:50 22:15 Do, Qa, Sa

Edimburgo - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5667 16:40 22:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LS815 06:45 10:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Glasgow Prestwick - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR651 05:55 09:00 Sg, Qa

Glasgow Internacional - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LS173 06:40 10:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Gotemburgo-Landvetter - Faro

Voo Partida Chegada Dias
SK1937 14:40 09:20 Do, Sa

Stockholm Arlanda - Faro

Voo Partida Chegada Dias
EW4618 04:40 08:10 Do, Sa
SK2947 06:25 09:55 Do
SK2847 15:15 18:40 Do, Qi

Zurique - Faro

Voo Partida Chegada Dias
WK298 07:35 18:25 Te, Sx, Sa
LX8298 07:35 18:25 Te, Sx, Sa
AA8082 11:15 14:55 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AA8083 11:15 14:55 Te, Qi, Sx

Barcelona-El Prat - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR6420 05:45 06:40 Sg, Te

Madrid Barajas - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR1472 22:05 22:30 Do, Sg, Te, Qa, Sa

Valencia - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR8931 22:05 22:35 Sx, Sa

Düsseldorf - Faro

Voo Partida Chegada Dias
EW9642 14:55 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
DE1310 06:10 08:20 Do, Qa, Sx
X32814 05:50 08:05 Do, Sg, Qa, Qi

Frankfurt do Meno - Faro

Voo Partida Chegada Dias
UA9256 10:15 12:20 Do
LH1162 13:30 15:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AC9666 10:15 12:20 Do
AC9652 13:30 15:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
X32812 04:45 07:35 Do, Sg, Qa, Qi
LH1498 10:15 12:20 Do
UA9367 13:25 15:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
SK3568 12:25 14:30 Sx

Hanôver-Langenhagen - Faro

Voo Partida Chegada Dias
X32824 17:15 19:40 Do, Qa, Qi
X3824 17:15 19:32 Do, Qa, Qi
EB824 17:15 19:20 Do

Memmingen - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5783 06:10 08:10 Qa

Munique - Faro

Voo Partida Chegada Dias
LH1786 10:50 15:00 Sg, Te, Sx, Sa

Nuremberg - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5789 19:50 22:05 Do, Sa

Stuttgart - Faro

Voo Partida Chegada Dias
EW2648 16:40 18:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi
X32818 14:05 08:05 Qi

Weeze - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5781 20:25 22:35 Sg, Sx, Sa

Ver também: Aeroporto Faro partidas
* Atualização: 26.05.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.