Aeroporto de Madrid partidas

Madrid - Tirana

Voo Partida Chegada Dias
W66646 21:35 20:55 Sg, Te, Qa, Sx, Sa

Madrid - Bruxelas Charleroi

Voo Partida Chegada Dias
FR6671 09:25 20:50 Te, Qa, Sa

Madrid - Bruxelas Zaventem

Voo Partida Chegada Dias
IB3206 08:45 11:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1173 15:15 17:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
SN3728 17:35 20:00 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
UX1171 07:20 09:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3214 16:45 19:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3208 20:05 22:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR2948 13:35 10:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3210 12:15 14:45 Sx
SN3732 06:25 08:50 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
SN3722 12:35 14:55 Sa

Madrid - Sofia

Voo Partida Chegada Dias
FB472 18:00 19:10 Do
W64402 18:20 23:00 Do, Sg, Qa, Sx, Sa
FR6717 05:50 10:50 Sa

Madrid - Copenhaga Kastrup

Voo Partida Chegada Dias
I23730 11:35 14:50 Sg
FR6689 06:15 10:05 Sg
I23728 15:40 18:50 Sa

Madrid - Helsínquia-Vantaa

Voo Partida Chegada Dias
AY1662 10:20 14:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Basel-Mulhouse-Freiburg

Voo Partida Chegada Dias
U21116 15:20 11:55 Sg, Te, Qa, Qi, Sx

Madrid - Bordéus-Mérignac

Voo Partida Chegada Dias
IB8700 16:20 17:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8696 07:25 08:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8698 11:25 12:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR100 20:20 21:40 Sg, Te, Sx, Sa

Madrid - Lyon

Voo Partida Chegada Dias
I23736 10:30 12:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23732 20:05 21:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23734 14:15 16:00 Do
IB8720 16:35 18:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23702 22:30 00:20 Sg

Madrid - Marselha

Voo Partida Chegada Dias
IB8750 16:40 18:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8752 21:35 23:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6723 06:40 08:25 Sg, Te, Qi, Sx, Sa
IB3388 10:15 12:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Nice

Voo Partida Chegada Dias
IB8732 22:00 23:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8730 16:15 18:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8726 10:05 12:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Paris-Beauvais

Voo Partida Chegada Dias
FR4409 07:00 14:30 Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa
FR8471 11:00 13:10 Qa

Madrid - Charles de Gaulle

Voo Partida Chegada Dias
AF1301 12:25 14:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AF1101 20:10 22:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
U23908 20:25 22:40 Do, Sg, Qi
AF1601 16:20 18:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23742 19:55 21:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AF1401 06:40 09:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23738 08:45 10:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AF1001 10:00 12:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AF1801 18:25 20:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
3V4537 22:59 01:01 Do, Sx, Sa

Madrid - Paris-Orly

Voo Partida Chegada Dias
IB3406 11:35 13:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1025 16:40 18:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3444 16:35 18:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3400 20:10 22:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1027 07:10 09:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3442 14:30 16:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TO4633 14:10 18:15 Do, Sg, Sx, Sa
IB3436 09:50 11:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3440 18:05 20:10 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
TO4639 20:40 21:30 Do, Sg, Qi, Sx, Sa
UX1029 14:10 16:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TO4631 09:10 11:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3402 07:25 09:30 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TO4637 17:40 19:45 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB31 19:00 13:35 Te
TO4635 14:50 15:35 Qa, Qi

Madrid - Estrasburgo

Voo Partida Chegada Dias
IB8240 15:25 17:35 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Tolosa

Voo Partida Chegada Dias
IB8740 15:40 17:00 Do, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8736 07:20 08:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8742 19:40 21:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Atenas

Voo Partida Chegada Dias
IB3150 10:35 15:10 Do, Sa
A3703 16:45 21:10 Do, Sa
A3701 13:15 17:45 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3152 08:40 13:15 Qa, Qi

Madrid - Birmingham

Voo Partida Chegada Dias
FR3256 09:50 15:35 Te

Madrid - Bristol

Voo Partida Chegada Dias
U26036 20:35 21:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR154 18:15 19:15 Sg, Qa, Qi, Sx

Madrid - Londres Gatwick

Voo Partida Chegada Dias
UX1013 07:35 09:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23714 08:45 10:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23712 09:55 11:15 Te, Sa
UX1015 15:00 16:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23718 17:40 19:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Londres Luton

Voo Partida Chegada Dias
U22206 21:35 23:00 Do
U22204 20:45 22:15 Sg, Te

Madrid - Londres Stansted

Voo Partida Chegada Dias
FR2329 06:20 19:30 Do, Sg, Sa
FR2629 22:05 12:25 Do, Sg, Sa
FR2327 18:20 15:15 Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR8235 10:40 22:30 Do, Sg, Sa
FR8319 21:30 23:55 Sg, Sx, Sa
FR5997 07:40 07:40 Te, Qa, Qi
FR5995 13:50 08:30 Qa, Qi

Madrid - Manchester

Voo Partida Chegada Dias
I23692 13:00 14:35 Do, Qi, Sx, Sa
FR6759 20:50 22:25 Te, Sa
RK6914 21:20 22:55 Do
FR6815 08:15 23:35 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6914 21:55 23:30 Sx, Sa

Madrid - Londres Heathrow

Voo Partida Chegada Dias
IB3166 15:50 17:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA465 20:45 21:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3160 09:00 10:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3164 17:15 18:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA459 12:05 13:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA461 17:50 19:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3170 06:50 08:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3162 07:40 09:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3180 16:40 18:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3176 13:20 14:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3172 14:45 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA463 19:05 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA457 10:40 12:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
BA467 12:40 14:15 Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Amesterdão

Voo Partida Chegada Dias
KL1702 13:00 15:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
KL1698 06:00 08:40 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1091 07:05 09:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
KL1700 11:00 13:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
KL1706 20:25 23:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23722 08:50 11:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1093 15:00 17:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23724 15:50 18:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Eindhoven

Voo Partida Chegada Dias
FR6735 14:35 17:10 Sg, Sa

Madrid - Dublin

Voo Partida Chegada Dias
FR5234 22:15 23:55 Do, Sg, Te, Qi, Sa
I23790 16:00 17:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5380 18:00 12:10 Do, Sg, Te, Qi, Sa
I23792 08:50 10:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR600 10:25 08:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR494 21:35 23:15 Do, Qa, Qi, Sx, Sa
EI595 21:55 23:35 Do, Sg, Te, Sx
EI593 11:50 13:35 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR7157 22:15 23:45 Te, Qa, Qi

Madrid - Bologna-Guglielmo Marconi

Voo Partida Chegada Dias
IB8756 09:15 11:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5374 21:35 23:55 Sg, Te, Qa, Qi, Sa
IB8762 21:15 23:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8760 16:00 18:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Catânia

Voo Partida Chegada Dias
FR5057 07:15 09:30 Te, Qa, Sx, Sa

Madrid - Milão-Bergamo

Voo Partida Chegada Dias
FR5983 21:35 23:55 Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR1422 06:30 13:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5991 21:30 23:50 Sx, Sa
FR5493 13:15 15:55 Qi

Madrid - Roma-Fiumicino

Voo Partida Chegada Dias
IB3236 15:45 18:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1047 15:00 17:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
AZ61 11:40 14:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1043 07:05 09:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
W68354 11:15 12:20 Do, Sg, Sa
IB3230 08:40 11:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3238 20:00 22:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3232 11:25 13:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9685 09:00 23:50 Qa, Qi, Sx
AZ63 18:05 20:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
W68334 21:50 00:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3234 17:10 19:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9686 18:30 20:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9602 13:45 15:20 Qa

Madrid - Turim

Voo Partida Chegada Dias
IB8770 17:55 20:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8766 09:15 11:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Veneza

Voo Partida Chegada Dias
IB3244 16:15 18:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3242 08:45 11:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3248 21:05 23:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR1127 21:35 23:59 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Luxemburgo

Voo Partida Chegada Dias
LG3838 20:30 22:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6809 10:35 11:45 Sg, Sx

Madrid - Malta Luqa

Voo Partida Chegada Dias
FR6703 21:00 23:45 Do, Te, Qa, Sx, Sa
KM587 21:25 23:55 Sg, Te, Qa, Sa

Madrid - Oslo Gardermoen

Voo Partida Chegada Dias
IB3496 08:45 14:20 Sa
DY1719 20:10 23:55 Sa

Madrid - Viena

Voo Partida Chegada Dias
IB3120 08:40 11:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3122 16:00 19:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3124 19:50 22:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR102 09:05 14:30 Do
FR7341 18:10 13:30 Do, Qa, Qi, Sa
FR690 19:15 22:10 Sg, Te
FR100 20:20 11:00 Qi

Madrid - João Paulo II de Cracóvia

Voo Partida Chegada Dias
FR6209 10:20 13:40 Do

Madrid - Varsóvia-Modlin

Voo Partida Chegada Dias
FR1969 14:20 23:59 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa

Madrid - Varsóvia-Chopin

Voo Partida Chegada Dias
LO434 15:30 19:10 Sg, Te, Sx
W61472 19:05 22:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Faro

Voo Partida Chegada Dias
FR5791 23:20 23:40 Do, Sg, Qa, Qi, Sx

Madrid - Madeira-Funchal

Voo Partida Chegada Dias
IB8672 16:10 17:45 Sg, Sa

Madrid - Porto Francisco Sá Carneiro

Voo Partida Chegada Dias
IB3090 07:20 07:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8744 19:40 20:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3094 15:40 16:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3092 11:25 11:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6859 19:35 19:50 Do, Sg, Te, Sx, Sa
FR6779 07:05 23:45 Do, Sg, Te
FR5484 09:45 23:35 Qa, Qi, Sx
FR7684 10:20 13:35 Sa

Madrid - Lisboa Portela

Voo Partida Chegada Dias
UX1159 06:30 06:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1023 06:50 07:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3118 22:50 23:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3112 17:45 18:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1019 21:10 21:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3110 11:25 11:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1155 14:55 15:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1015 14:55 15:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1021 17:55 18:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3106 19:40 20:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1153 10:30 10:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1027 12:10 12:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1157 19:05 19:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TP1011 10:20 10:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3102 15:40 16:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3108 07:20 07:40 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR9681 21:15 21:40 Sg, Te, Qa, Qi, Sx

Madrid - Bucareste

Voo Partida Chegada Dias
W63172 20:10 01:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
W63174 10:55 15:50 Do
RO416 12:15 17:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6753 14:05 18:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Cluj-Napoca

Voo Partida Chegada Dias
W63402 21:50 03:30 Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Sibiu

Voo Partida Chegada Dias
W63778 23:30 23:40 Sg, Te, Sx, Sa

Madrid - Iasi

Voo Partida Chegada Dias
W63692 18:40 23:50 Sg, Te, Sa

Madrid - Timisoara

Voo Partida Chegada Dias
W63562 09:30 13:55 Sa

Madrid - Edimburgo

Voo Partida Chegada Dias
FR188 06:25 08:10 Do, Sg, Te, Qi, Sx

Madrid - Stockholm Arlanda

Voo Partida Chegada Dias
IB3314 10:05 14:05 Do, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Genebra

Voo Partida Chegada Dias
IB3486 15:40 17:47 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3480 09:50 11:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LX2093 21:25 17:36 Do, Sa
IB3482 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3490 11:15 13:00 Do, Sg, Sx
IB8674 07:15 Te, Qa, Sa
IB8678 11:30 14:51 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3488 18:00 19:45 Sg, Te, Sa

Madrid - Zurique

Voo Partida Chegada Dias
IB3474 16:30 18:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1671 14:55 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1675 07:55 10:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3476 19:55 22:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LX2027 14:10 17:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3464 08:45 11:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LX2033 19:45 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3466 11:25 13:50 Sg, Sx
IB40 04:45 07:05 Qa

Madrid - Alicante-Elche

Voo Partida Chegada Dias
UX4049 15:15 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8860 12:00 13:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX4047 07:05 08:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8862 15:55 17:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8858 07:25 08:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB418 07:25 08:35 Qi

Madrid - Almeria

Voo Partida Chegada Dias
IB8922 19:50 21:05 Do, Sg, Te
IB8916 07:20 08:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8920 15:50 17:05 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Badajoz

Voo Partida Chegada Dias
IB8332 17:50 19:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB8330 07:40 09:00 Te, Qa, Qi, Sx

Madrid - Barcelona-El Prat

Voo Partida Chegada Dias
UX7703 15:10 16:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3010 09:00 10:15 Do, Sg, Te, Qa
UX7701 07:30 08:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3004 07:00 08:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3012 11:30 12:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3014 12:25 13:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3018 16:00 17:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3022 17:30 18:45 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB3026 19:00 20:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3034 21:15 22:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB3030 20:00 21:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
VY1009 22:00 23:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
VY1007 18:25 19:40 Sg, Te, Sx
VY1005 14:00 15:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TU606 23:25 00:40 Sg
IB3006 08:00 09:15 Te, Qa, Qi, Sx
IB3008 08:30 09:50 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3002 07:00 08:15 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3020 16:30 17:50 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB3016 14:55 16:10 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
VY1003 09:35 10:50 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TU607 22:35 00:40 Sg, Te
IB31 19:00 20:20 Te
IB3024 18:00 19:15 Qi, Sx
IB37 15:55 16:10 Sx

Madrid - Bilbau

Voo Partida Chegada Dias
IB438 15:55 17:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1142 16:00 12:05 Do
IB448 07:25 08:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7161 06:40 07:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB426 11:45 12:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB442 22:10 23:15 Sg, Qi, Sx, Sa
UX7157 10:40 11:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB440 19:45 20:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7153 15:00 16:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7159 19:00 20:00 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB434 17:25 18:30 Qi

Madrid - Granada

Voo Partida Chegada Dias
IB8932 11:50 13:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8936 19:40 20:50 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Ibiza

Voo Partida Chegada Dias
UX6025 12:55 14:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23812 19:55 21:05 Do, Sg, Qa, Qi, Sx, Sa
I23810 07:30 08:25 Sx
VY3417 18:25 21:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6819 21:00 22:20 Do, Sa
I23808 11:35 12:50 Do, Sg, Te, Qa, Sa
FR6719 14:10 12:10 Do, Sg, Te, Sa
FR6799 12:20 21:55 Do, Sg, Sa
UX6029 08:15 09:30 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23804 15:50 17:05 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR2084 06:20 21:25 Qa, Qi

Madrid - Corunha

Voo Partida Chegada Dias
IB514 07:20 08:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB524 15:45 17:05 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
UX7231 10:35 11:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB516 22:15 23:35 Sg, Qi, Sx, Sa
UX7233 06:40 07:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7237 19:10 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7235 15:10 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB522 19:40 21:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8980 11:35 12:55 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Lanzarote Arrecife

Voo Partida Chegada Dias
FR3050 17:30 12:55 Do, Qi, Sx, Sa
I23854 15:45 17:20 Do, Qa, Qi, Sx, Sa
I23858 20:50 23:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23862 22:25 00:05 Sa
I23852 08:15 10:20 Do, Sg, Te, Qa
FR6795 10:30 15:20 Do, Sg, Te, Sx, Sa
I23856 11:35 13:15 Qi, Sx
FR6843 17:40 19:25 Sg

Madrid - Gran Canaria

Voo Partida Chegada Dias
I23826 08:05 10:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23838 15:20 18:30 Do, Sg, Qa, Qi, Sx
I23834 22:10 00:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX9172 20:00 21:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23848 17:35 19:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23830 12:25 14:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sa
I23828 14:40 16:40 Sg, Te, Qa
UX9164 15:05 17:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX9156 07:05 09:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23822 10:15 12:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR6807 06:15 14:15 Do, Sg, Te, Sa
FR568 16:30 19:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23836 23:50 01:45 Sg, Te, Sx, Sa
I23868 08:40 10:40 Qa, Sa
I23820 21:05 23:00 Qi
I23772 18:05 20:10 Sa

Madrid - Malaga-Costa del Sol

Voo Partida Chegada Dias
UX5039 15:00 16:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23866 07:20 08:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23750 19:55 21:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8946 11:40 12:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX5047 19:05 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX5035 06:35 07:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX5043 10:35 11:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Oviedo Asturias

Voo Partida Chegada Dias
IB478 07:30 08:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB488 11:30 12:45 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB476 15:45 17:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB482 22:00 23:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB480 19:45 21:00 Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Palma de Maiorca

Voo Partida Chegada Dias
UX6079 17:05 18:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX6067 14:35 15:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23912 15:45 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23914 11:20 12:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX6097 19:00 20:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23918 07:10 08:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23916 22:40 23:59 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX6013 10:15 11:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23922 16:40 18:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX6049 21:45 23:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX6031 08:20 09:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23920 19:30 20:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5430 08:00 08:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR5432 16:45 23:55 Do, Sg, Te, Sa
FR3011 19:10 15:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
FR7849 21:05 18:40 Do, Sg, Te, Qi, Sa
FR2775 05:45 21:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX8501 18:00 19:20 Sg
FR2063 19:50 21:20 Qa, Sx
UX6021 20:05 15:05 Qi, Sx

Madrid - San Sebastián

Voo Partida Chegada Dias
IB506 11:55 13:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB498 07:35 08:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB494 16:00 17:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Sevilha

Voo Partida Chegada Dias
I23948 19:55 21:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23954 07:40 08:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23950 11:35 12:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23952 15:55 17:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Tenerife Sul

Voo Partida Chegada Dias
I23910 11:40 13:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23908 23:45 01:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23926 20:00 23:59 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
I23774 22:05 00:03 Do, Sg, Te, Qi, Sx, Sa
FR565 13:50 17:40 Do, Qa
FR6801 06:35 08:40 Te
FR2847 15:35 17:40 Sg, Te, Qa

Madrid - Valencia

Voo Partida Chegada Dias
UX4065 15:20 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8876 16:00 17:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8872 07:55 08:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX4063 11:05 08:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8880 23:00 00:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3004 07:30 21:58 Qi
IB3094 15:40 13:47 Sx
IB3164 17:15 21:28 Sx

Madrid - Vigo

Voo Partida Chegada Dias
UX7308 06:45 07:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB530 07:20 08:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7302 10:40 11:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB536 22:10 23:30 Sg, Qa, Qi, Sx, Sa
UX7300 15:05 16:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB534 15:45 17:05 Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB538 19:40 21:00 Do, Sg, Te, Qa, Sx, Sa
UX7306 19:10 20:15 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB532 11:40 13:00 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Istanbul Sabiha Gökçen

Voo Partida Chegada Dias
PC1100 13:30 19:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa

Madrid - Istambul Atatürk

Voo Partida Chegada Dias
TK6215 16:45 01:45 Do
TK1358 14:25 20:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TK1860 18:00 00:10 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TK1858 11:55 18:05 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
TK6416 22:55 03:50 Qi, Sx

Madrid - Budapeste

Voo Partida Chegada Dias
IB3278 11:45 14:55 Do, Qi
W62372 18:30 12:20 Sg, Qi, Sx, Sa
FR6709 16:40 19:55 Sg, Te, Qa, Qi, Sa

Madrid - Düsseldorf

Voo Partida Chegada Dias
IB3132 16:15 18:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3140 08:40 11:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3134 19:45 22:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB42 07:15 13:55 Sg

Madrid - Frankfurt do Meno

Voo Partida Chegada Dias
UX1509 15:10 17:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8710 16:05 18:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1113 13:40 16:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1115 17:05 19:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1503 07:10 09:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8706 08:40 11:25 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1121 06:15 08:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8712 19:55 22:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3130 16:05 18:55 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1123 08:30 11:10 Te, Qa, Sa

Madrid - Hamburgo

Voo Partida Chegada Dias
IB3270 11:30 16:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3272 19:40 22:40 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB3268 15:45 20:40 Sa

Madrid - Munique

Voo Partida Chegada Dias
UX1517 15:00 17:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
UX1515 07:10 09:45 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1805 18:25 21:05 Sg, Te, Qa, Qi, Sx
IB3190 08:50 11:30 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1807 07:50 10:35 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3194 19:40 22:20 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB8714 16:10 18:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3192 16:10 18:50 Do, Sg, Te, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1801 12:05 14:45 Sg, Qa, Qi, Sx, Sa
LH1803 15:20 18:00 Te, Qa, Qi, Sx, Sa
IB3370 11:20 14:00 Sx, Sa

Ver também: Aeroporto Madrid chegadas
* Atualização: 03.02.2023
** Aviamundo não garante a exatidão, precisão, atualidade e integridade da informação de voos disponibilizada no website, não sendo em circunstância alguma responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, derivados da utilização ou impossibilidade de utilização deste site ou dos seus conteúdos.